Cập nhật: 01:12 GMT + 7, Thứ năm ngày 13/12/2018
Có thể bạn chưa biết?
Câu hỏi: Nguyên tắc sử dụng Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc?
(05/12/2018)

Câu hỏi: Nguyên tắc sử dụng Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc?

Điều 12 của Nghị định thư quy định “Khi Nghị định thư này có hiệu lực, đường biên giới đã phân giới và vị trí chính xác của đường biên giới này lấy Nghị định thư này và bản đồ biên giới làm chuẩn”. Quy định này xác định nguyên tắc sử dụng Nghị định thư như sau:

Nghị định thư mô tả chi tiết từng cột mốc và hướng đi của đường biên giới; cụ thể hóa những nội dung về đường biên giới trong Hiệp ước thành đường biên giới trên thực địa và thể hiện nội dung này trong bộ bản đồ biên giới kèm theo.

Lời văn Nghị định thư và bản đồ đính kèm là hai bộ phận không thể tách rời của Nghị định thư phân giới cắm mốc. Vị trí chính xác của đường biên giới đã được các Nhóm phân giới trên thực địa, mô tả và thể hiện trên bản đồ. ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc hai Bên tổng hợp mô tả và bản đồ của các Nhóm phân giới gửi lên để tổng hợp, biên tập thành Lời văn Nghị định thư và bản đồ đính kèm thể hiện đường biên giới. Bởi vậy khi xác định vị trí chính xác của đường biên giới đã phân giới trên thực địa phải lấy Lời văn Nghị định thư này và đường biên giới, mốc giới thể hiện trên bản đồ biên giới làm chuẩn.

Câu hỏi: Thành phần của Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc?

Thành phần của Nghị định thư phân giới cắm mốc bao gồm Lời văn Nghị định thư và các phụ lục sau:

  • Bản đồ đính kèm Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Phụ lục 1).
  • Bảng đăng ký mốc giới biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Phụ lục 2).
  • Bảng kê tọa độ, độ cao mốc giới trên biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Phụ lục 3).

Bảng kê sự quy thuộc của các cồn bãi trên sông suối biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Phụ lục 4).

Đại Nam Nhất Thống toàn đồ
Bản đồ Việt Nam thời Nguyễn vẽ khoảng năm 1838, đã vẽ "Hoàng Sa", "Vạn lý Trường Sa" thuộc lãnh thổ Việt Nam, phía ngoài các đảo ven bờ miền Trung Việt Nam.
Ngày 7/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức buổi gặp mặt với chủ đề “Người Việt Nam đang sống, làm việc, học tập tại Thái Lan hướng về quê hương,...
Vấn đề bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia đóng vai trò rất quan trọng trong việc thiết lập, xây dựng cũng như duy trì một trật tự quốc tế trong quan...
Lời văn Nghị định thư gồm 4 phần, 13 Điều.
Điều 12 của Nghị định thư quy định “Khi Nghị định thư này có hiệu lực, đường biên giới đã phân giới và vị trí chính xác của đường biên giới này lấy Nghị...
Bài hát về biên giới, biển đảo
Tên bài hát: Đảo xa vang lời ca tiếng máy