Cập nhật: 02:11 GMT + 7, Thứ tư ngày 21/11/2018
Có thể bạn chưa biết?
Nội dung cơ bản của Hiệp ­ước biên giới trên đất liền giữa CHXHCN Việt Nam và CHND Trung Hoa ngày 30/12/1999?
(01/11/2018)

Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHND Trung Hoa gồm phần mở đầu và 8 điều khoản.

Trong phần mở đầu của Hiệp ước, hai Bên khẳng định mục tiêu của việc ký kết Hiệp ước là xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và bền vững giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng cùng có lợi, cùng tồn tại hòa bình.

Điều I quy định các cơ sở, căn cứ giải quyết và xác định đường biên giới trên đất liền giữa hai nước là các Công ước lịch sử về biên giới hiện nay giữa Việt Nam và Trung Quốc (Công ước Pháp - Thanh 1887 - 1895), các nguyên tắc pháp luật quốc tế được công nhận và các thỏa thuận giữa hai Bên trong quá trình đàm phán.

Điều II là điều khoản trọng tâm và cũng là điều khoản dài nhất của Hiệp ước. Điều này mô tả cụ thể hướng đi của đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc với các nội dung chính như sau:

Đường biên giới được mô tả chi tiết theo từng dạng địa hình, các đỉnh núi, điểm độ cao nằm trên đường biên giới theo hướng từ Tây sang Đông theo từng đoạn nhỏ. Toàn bộ đường biên giới được chia thành 61, đoạn từ giới điểm số 1 đến giới điểm số 62. Mỗi giới điểm được xác định bằng 3 điểm chuẩn nằm trong lãnh thổ hai nước: thông thường, ở giới điểm này nếu một điểm chuẩn nằm trong lãnh thổ Việt Nam và hai điểm chuẩn khác nằm trong lãnh thổ Trung Quốc, thì ở giới điểm khác sẽ có hai điểm chuẩn nằm trong lãnh thổ Việt Nam và một điểm chuẩn nằm trong lãnh thổ Trung Quốc. Điểm cực Đông của đường biên giới trên đất liền giữa hai nước là điểm gặp nhau giữa đường trung tuyến luồng chính tàu thuyền đi lại được của sông Bắc Luân với điểm tiếp nối của hai đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của Việt Nam và Trung Quốc. Đường biên giới trên toàn tuyến được thể hiện trên bộ bản đồ (gồm 34 mảnh) tỉ lệ 1/50.000 kèm theo Hiệp ước. Bộ bản đồ này là bộ phận cấu thành của Hiệp ước.

Điều III hai Bên thỏa thuận sẽ cùng với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào xác định vị trí chính xác điểm gặp nhau của đường biên giới của ba nước Việt Nam, Lào và Trung Quốc.

Điều IV quy định nguyên tắc phân định vùng trời và lòng đất giữa hai nước là căn cứ vào mặt thẳng đứng đi theo đường biên giới trên đất liền. Đây là nguyên tắc được áp dụng rộng rãi trong thực tiễn quốc tế.

Điều V quy định hai nguyên tắc xác định đường biên giới theo các sông, suối: đối với sông, suối mà tàu thuyền không đi lại được, xác định theo trung tuyến dòng chảy hoặc dòng chảy chính; đối với sông, suối tàu, thuyền đi lại được thì theo trung tuyến luồng chính tàu, thuyền đi lại, trừ những đoạn có cồn bãi đã được Hiệp ước xác định thuộc Bên này hoặc Bên kia. Vị trí chính xác của đường trung tuyến luồng chính tàu, thuyền đi lại cũng như sự quy thuộc những cồn, bãi hiện nay chưa được xác định sẽ được hai Bên xác định khi phân giới, cắm mốc.

Điều VI quy định việc thành lập ủy ban liên hợp phân giới và cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Điều VII quy định sau khi Nghị định thư phân giới, cắm mốc có hiệu lực, hai Bên sẽ ký Hiệp định về quy chế quản lý biên giới thay thế cho Hiệp định tạm thời về việc giải quyết các công việc trên vùng biên giới ký ngày 7/11/1991.

Điều VIII là điều khoản cuối cùng quy định thể thức điều ước và thời điểm có hiệu lực của Hiệp ước: căn cứ vào tầm quan trọng đặc biệt của Hiệp ước và phù hợp với thông lệ quốc tế, ta và Trung Quốc thỏa thuận Hiệp ước Biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa sẽ được hai Bên phê chuẩn và có hiệu lực kể từ ngày hai Bên trao đổi các văn kiện phê chuẩn tại Bắc Kinh.

Đại Nam Nhất Thống toàn đồ
Bản đồ Việt Nam thời Nguyễn vẽ khoảng năm 1838, đã vẽ "Hoàng Sa", "Vạn lý Trường Sa" thuộc lãnh thổ Việt Nam, phía ngoài các đảo ven bờ miền Trung Việt Nam.
Ngày 7/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức buổi gặp mặt với chủ đề “Người Việt Nam đang sống, làm việc, học tập tại Thái Lan hướng về quê hương,...
Vấn đề bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia đóng vai trò rất quan trọng trong việc thiết lập, xây dựng cũng như duy trì một trật tự quốc tế trong quan...
Thác Bản Giốc nằm trên sông Quây Sơn, là sông chung của Việt Nam và Trung Quốc. Các bản đồ Pháp - Thanh đã khẳng định sông Quây Sơn là sông biên giới và...
Đến ngày 31/12/2008, hai Bên đã giải quyết dứt điểm toàn bộ các vấn đề còn tồn tại, hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới đất...
Bài hát về biên giới, biển đảo
Tên bài hát: Đảo xa vang lời ca tiếng máy